بیمه باربری واردات صادرات

بیمه باربری واردات صادرات: از سال 1982 به بعد شرایط بیمه نامه در سه كلوز A,B,C که اصولاً به نفع بيمه گذاران میباشد تعریف شده است.
تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه‌اي به این صورت می‌باشد:
1-بيمه با شرايط تمام خطر(
All Risks )
2- بيمه با شرايط
B
3- بيمه با شرايط C :
4- بيمه با شرايط خسارت كلي (
Total Loss)

خطرات تحت پوشش كلوز  C:اين كلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتي را كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:
1)  آتش سوزي يا انفجار
2)  بگل نشستن و زمينگير شدن ، برخورد باكف دريا ، غرق شدن ، يا واژگون شدن كشتي يا شناور
3)  واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني
4)  تصادم يا برخورد كشتي ، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي بغير از آب
5)  تخليه كالا در بندر اضطراري
6) فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
7)  به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

خطرات تحت پوشش كلوز B:اين كلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتي كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:
1)  تمام خطرات تحت پوشش کلوز
C
2)  تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از موارد ذيل باشد :
       2-1) فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
       2-2)به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
       2-3)ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ، ليفت وان يا محل انبار .
3)زلزله - آتشفشان يا صاعقه
4) تلف شدن كلي هربسته دركشتي ياشناور و يا تلف كلي هر بسته

لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:

- عدم تحويل يك بسته كامل كالا 

- دزدي

- قلاب زدگي

- آبديدگي

- روغن زدگي

- شكست و ريزش

- خسارات ناشي از كالاهاي مجاور

نيز تحت پوشش قرار مي‏گيرد.

خطرات تحت پوشش كلوز A:بیمه باربری با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .اين بيمه كليه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه ميگردد، تحت پوشش قرار مي دهد .تمامی حقوق این سامانه متعلق به شرکت بیمه سامان نمایندگی 414 می باشد all right reserved © 2015