برگزاری جلسه شروع جشنواره یک عمر مطمئن

جلسه افتتاحیه جشنواره یک عمر مطمئن با حضور جناب آقای ضیاالدینی


جلسه افتتاحیه جشنواره یک عمر مطمئن با حضور آقای ضیاالدینی مدیر محترم نمایندگی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت مشاوران و کارشناسان فروش بیمه های اندوخته، مورخ هفدهم آبان ماه در محل دفتر نمایندگی برگزار گردید، ابعاد مختلف جشنواره و راههای رسیدن به اهداف تعیین شده توسط واحد مدیریت و پشتیبانی شبکه فروش تحلیل و بررسی گردید.

در این جلسه که عملکرد مشاواران در مهر ماه نیز مورد بررسی قرار گرفت به تعداد از همکاران محترم در واحد فروش جوایزی نیز اهدا  گردید.


تمامی حقوق این سامانه متعلق به شرکت بیمه سامان نمایندگی 414 می باشد all right reserved © 2015